Библиотека

Бъдещи хоризонти. Сборник доклади

Япония – времена, духовност и перспективи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн. Бойка Цигова

Духовност и морални ценности на Изтока. Сборник

Драконът в японското изкуство

Пътят на словото в Япония

Дзен и традиционните японски изкуства

КРЪГ / списание на младия японист / брой 1

КРЪГ / списание на младия японист / брой 2

КРЪГ / списание на младия японист / брой 3

КРЪГ / списание на младия японист / брой 4

КРЪГ / списание на младия японист / брой 5

КРЪГ / списание на младия японист / брой 6

Япония / времена, духовност и перспективи

БЪЛГАРИЯ ЯПОНИЯ СВЕТЪТ

Фушикаден / напътствия за цветето в НО

ДЗЕН естетика и японската художествена традиция

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More