История

Преди 43 години, в края на шейсетте години на миналия век (1967/1968), към катедрата “Източни езици” в СУ „Св. Кл. Охридски“ е създаден факултативен вечерен курс по японски език. От самото начало той е воден от г-н Тодор Дичев, а след това, за периода от 1972 до 1990 г., от Силвия Попова, Дора Барова, Бойка Цигова, Цветана Кръстева и Людмила Холодович. През 1984 г. катедрата “Източни езици” се трансформира в “Център за източни езици и култури”. Факултативните курсове по японски език продължават да се провеждат, като постепенно се попълват с нови учебни програми по класическа и съвременна японска литература. Принос в обучението по японистика и популяризирането на японската литература и култура в България имат всички японисти, преподавали преди и в началните години след основаването на специалността, сред които Цветана Кръстева, Дора Барова, Нели Чалъкова, Братислав Иванов, Силвия Попова, Емилия Гъделева, Светлана Иванова. През 1990 г., на 17 януари, с Протокол № 5 на Академичния съвет на СУ “Св. Климент Охридски” е създадена редовна, петгодишна университетска специалност “Японска филология”. На 28 март 2018 г. с протокол № 8 на Академически съвет специалността придобива статут на самостоятелна катедра Японистика и остава единствената специалност в България, акредитирана да провежда обучение и в трите степени на дипломиране – бакалавър, магистър и доктор в направление 2.1 Филология (Японски език и литература). Академичният състав на специалността включва осем щатни преподаватели, гост лектори от Япония и редица хонорувани преподаватели.

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More