Проекти

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
НА СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА В СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Национални/университетски и международни проекти:
2017
● Научна конференция „Духовност и морални ценности на Изтока“– проект на специалност Японистика, финансиран от Специализирана консултантска фирма АФА ООД, на стойност 1000 лв.; Участници: проф. дфн Б. Цигова, д-р Вяра Николова, Людмила Кирилова), проведена в Софийския университет „Св, Климент Охридски“ на 24 март 2017 г.

● „Японската култура – достъпна за всички“ – проект, финансиран от Корпорация Мицубиши, на стойност 74 372 лева. Финансирани са универистетски издания, закупени са книги, мобилна сцена за публични изяви, ремонтирана и оборудвана е зала 2, партер, ЦИЕК като Център за изследване на съвременна Япония (столове, телевизор, окабеляване, ремонт, под, щори, шкафове, дивани, бюра). Реализиран 2017 г.

● „Кръг“. Списание на младия японист. Бр. 6/2017 – дългосрочен проект на специалност Японистика, с научен ръководител, съставител и редактор проф. дфн. Б. Цигова; финансиран от Корпорация Мицубиши, на стойност 1500 лв.; Участници: проф. дфн Б. Цигова, д-р Вяра Николова), С., Изд. „Пропелер“, София. април, 2017 г.

● Пети Балкански летен лагер по японски език, гр. Китен – международен проект, иницииран от специалността, финансиран от Японската Фондация, на стойност 19 000 лв. Участници: 42 студенти японисти и преподаватели от България, Македония, Сърбия, Румъния, Турция и Хърватия. Ръководител ас. Елеонора Колева. Юли 2017.

2016
● Семинар „Обучението по японски език и култура в България“ – проект по НИС (бюджет: 1400 лв.); Научен ръководител доц. д-р Гергана Петкова; участници: проф. Бойка Цигова, доц. Антон Андреев, д-р Вяра Николова, Елеонора Колева. Финализиран 2016 г.

● Проект за гостуващ лектор – проф. Хироши Араки – водещ изследовател от Международен център за изследвания в японистиката, на стойност 5 800 Евро. Ръкодовител доц. д-р Гергана Петкова. Октомври-ноември 2016.

● „Кръг“. Списание на младия японист. Бр. 5/2016 – дългосрочен проект на специалност Японистика, финансиран от Корпорация Мицубиши, на стойност 1500 лв., с научен ръководител, съставител и редактор проф. дфн. Б. Цигова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г.

2015 г.
● „Първа конференция на студента японист в СУ „Св. Климент Охридски“ под надслов „Япония – загадъчна и близка“, посветена на 55-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония““ – проект на специалност Японистика, финансиран от Факултет по класически и нови филологии (договор за научни изследвания № 102, от 17. 04. 2015 г., на стойност 1500 лв.), с научен ръководител проф. дфн Б. Цигова; Участници: проф. дфн Б. Цигова, доц. д-р Г. Петкова, доц. д-р А. Андреев, Елеонора Колева – докторант.

● „Япония в България” – Студентски клуб за японска култура“Japan in Bulgaria” Students’Club for Japanese Culture – Long-term Program for Promoting Japanese Language and Culture in Bulgaria – дългосрочен проект за промоциране на японската култура в България, финансиран от Мицубиши Корпорейшън 2014-2015 като дарение, на стойност 72 139,66 лв. Реализиран през март 2015 г.

● „България за Япония“ – проект за популяризиране на японския език и култура в България. С финансовата подкрепа на Корпорация Мицубиши, на обща стойност 74 000 лв. Реновиране на библиотеката в ЦИЕК, ет. 2, закупуване на техника, интерактивна дъска, материали. Април 2015 г.

● Популяризиране на японския език и култура на територията на община Люлин. –
съвместен проект на специалност Японистика и Община Люлин, 95 ОДЗ и 40 СОУ „Луи Пастьор“. Включва: занятия, проведени от студенти 2 курс на специалност Японистика –
за най-малките – подготвителна група в ОДЗ и СОУ. Продължителност 8 месеца. Научен ръководител: доц. д-р Гергана Петкова.

● Четвърти Балкански летен лагер по японски език, гр. Китен – международен проект, иницииран от специалността, финансиран от Японската Фондация, на стойност 23 700 лв. Участници: 50 студенти японисти и преподаватели от България, Турция, Румъния, Сърбия и Македония. – Юни 2015 г.

● „Кръг“. Списание на младия японист. Бр. 4/2015 – дългосрочен проект на специалност Японистика, финансиран от Корпорация Мицубиши, на стойност 1500 лв., с научен ръководител проф. дфн. Б. Цигова. Участници: проф. дфн Б. Цигова, доц. д-р Г. Петкова; Издаден от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., март 2015 г.

● Десети празник на японската култура. – организиран от студенти японисти 1 – 4 курс, по повод 25-годишния юбилей на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Проведен на 31 май 2015 г.

2014 г.
● Юбилейна научна конференция „Бъдещи хоризонти“, посветена на 25-годишнината на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“ – проект на специалност Японистика, финансиран от Факултет по класически и нови филологии (с договор за научни изследвания № 019 от 28. 04. 2014, на стойност 2500 лв.), с научен ръководител проф. дфн Б. Цигова.; Участници: проф. дфн Б. Цигова, доц. д-р Г. Петкова, доц. д-р А. Андреев, Елеонора Колева – докторант.

● Трети Балкански летен лагер по японски език, гр. Китен – дългосрочен международен проект, иницииран от специалност Японистика; финансиран от Японската Фондация с 19 900 лв.; научен ръководител доц. д-р Гергана Петкова; организационен екип: Вяра Николова, Елеонора Колева. Участници: 48 преподаватели и студенти от България, Турция, Румъния, Сърбия и Македония. Освен като организатор, специалност Японистика на СУ „Св. Климент Охридски“ участва в събитието с 5 преподаватели и 13 студенти. Проведен през юли 2014 г.

● Реновиране и оборудване на конферентна зала в ЦИЕК (зала №24). Ремонтът се осъществи след спечелен проект, финансиран от Корпорация Мицубиши. Днес специалността Японистика разполага с единствената в ЦИЕК кабина за симултанен превод, оборудвана с модерна технологична апаратура. Обща стойност на проекта е 92 695,58 лв. Проектът включва: финансирането на 6 издадени монографични труда на преподаватели от специалност Японистика и на студентското списание „Кръг“ (брой 2) – проектът е финализиран през април 2014 г.

● Изложба „България за Япония“ – съвместен проект на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей и специалност „Японистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, под патронажа на посолството на Япония в България. Събитието бе организирано в чест на 55 години от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония. Представени бяха както елементи на японската традиционна култура, така и инициативи и проекти на специалност „Японистика“, които целенасочено работят за културния диалог между България и Япония. Основен акцент в изложбата бе творчеството на студентите японисти. Бяха представени и две нови печатни издания на специалността, а именно – сборникът с доклади от юбилейна конференция на специалност „Японистика“, в който има разнообразна палитра от научни статии на широк диапазон специалисти от страната и чужбина; и студентското списание „Кръг“ – първото по рода си издание в България, в което студентите представят различни елементи от японската култура на широката публика. – Официалната церемония за откриването на изложбата се състоя на 15 януари 2014 г.
● „Кръг“. Списание на младия японист. Брой 2/2013 – дългосрочен проект на специалност Японистика, финансиран от Корпорация Мицубиши (1500 лв.), с научен ръководител проф. дфн. Б. Цигова. Участници: проф. дфн Б. Цигова, доц. д-р Г. Петкова; Издание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2014 г.

● „Кръг“. Списание на младия японист. Бр. 3/2014 – дългосрочен проект на специалност Японистика, финансиран от Корпорация Мицубиши, на стойност 1500 лв., с научен ръководител проф. дфн. Б. Цигова. Участници: проф. дфн Б. Цигова, доц. д-р Г. Петкова; Издаден от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, март 2014 г.

● Ден на японската култура в ЦДГ „Звездица”, град Бургас – част от дългосрочен международен проект, иницииран от специалност Японистика, финансиран от Японската Фондация. В програмата студентите представиха приказки, оригами, театрални представления пред повече от 50 деца. Като официален гост на събитието присъства г-ца Токумицу, културен аташе в Посолството на Япония в Р България. – юли 2014 г.

2013 г.
● Втори Балкански летен лагер по японски език, гр. Китен. – дългосрочен международен проект, иницииран от специалност Японистика, финансиран от Японската Фондация, на стойност 19 000 лв. Ръководител доц. д-р Гергана Петкова; Участници: Г. Петкова, Вяра Николова. – юни 2013 г.

● Първи двустранен студентски семинар за междукултурен обмен със студенти от Университет „Бункьо Гакуин“, Токио. Специалността е организатор, домакин и координатор на провеждане на събитието. – септември 2013 г.

● Реновиране и оборудване на конферентна зала в ЦИЕК. Ремонтът се осъществява след спечелен проект пред Корпорация Мицубиши. Обща стойност 93 000 лв.– Октомври 2013 г.

2012 г.
● Първи Балкански летен лагер по японски език, гр. Китен. – международен проект, иницииран от специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и финансиран от Японската Фондация, на стойност 18 000 лв.; Ръководител проф. дфсн Н. Стефанов. Организационен екип: Гергана Петкова, Антон Андреев, Елеонора Колева; Участници: 45 студенти японисти и преподаватели от България, Турция, Румъния, Сърбия и Македония. – юни 2012 г.

● Реновиране и оборудване на кабинети в ЦИЕК /учебна зала 32 и 29/. Ремонтът се осъществява след спечелен проект пред Корпорация Мицубиши. Обща стойност 94 000 лв. – октомври 2012.

● Бюлетин на младия японист “КРЪГ” (студентски разработки, инициативи, форуми, събития с участието на студенти японисти) – дългосрочен проект на специалност Японистика; Издание на пилотен Брой 1, Проект /НИС/, с научен ръководител проф. дфн. Б. Цигова. – декември 2012 г.

2010 г.
● Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“, под надслов „България – Япония – Светът“. проект по НИС на СУ „Св. Климент Охридски“/Договор за научни изследвания № 236 от 29. 04. 2010 г., с бюджет 1000 лв./; научен ръководител проф. дфн Бойка Цигова, програмен организационен екип: Гергана Петкова, Антон Андреев, Мая Келиян, Елеонора Колева. (докторант), София, 2 юни 2010 г.

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More