Монографии

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
/НА СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА В СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/

МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
2016 г.

 

 

 

 

 

Бойка Цигова. Драконът в японското изкуство. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2016 г., 214 стр.
ISBN 978-954-07-4121-5

 

 

 

 

 

 

Евгений Кандиларов. Източна Азия и България. С., 2016, 319 с.

 

 

 

 

 

 

Иванка Петрова, Гергана Петкова. България за Япония. /Кратко методическо ръководство за студенти японисти/. С., Университетско издателство „ Св. Климент Охридски“. 2016 г. 31 с.
ISBN 978-954-07-4086-7

2015 г.

 

 

 

 

 

 

Гергана Петкова. Японски вълшебни приказки. Част 1.
Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2015 г., 136 с.
ISBN 9789540738949

 

 

 

 

 

 

Нако Стефанов. Нипоника – кратка енциклопедия. С., Пропелер,
2015 г., 323 с.
ISBN 978-954-392-304-5

2014 г.

 

 

 

 

 

 

Антон Андреев. Увод във фонетиката и фонологията на съвременния японски език. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2014 г., 160 с.
ISBNISBN 978-954-8697-61-3

 

 

 

 

 

 

Бойка Цигова. Дзен и традиционните японски изкуства. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2014 г., 135 стр.
ISBN 978-954-07-3687-7

 

 

 

 

Нако Стефанов. Държавно и политическо устройство на съвременна Япония. С., Пропелер, 2014. 120 с.
ISBN 978-954-392-241-3

2012 г.

 

 

 

 

 

 

Нако Стефанов, Е. Кандиларов. Япония – икономика, технология,
иновации и управление. Изток-Запад, С., 2012, 688 с.
ISBN 9786191521302

2011 г.

 

 

 

 

 

 

Гергана Петкова. Домът на чудесата/Символика на традиционната архитектура и интериор в японските вълшебни приказки/. С., Звезди, 2011. 144 с.
ISBN 978-954-8697-38-5

 

 

 

 

 

 

Нако Стефанов. Иновационно развитие на страните от Източна Азия – Япония, РКорея и Китай. С., Изток-Запад, 2011. 176 с.
ISBN 978-954-321-964-3

2010 г.

 

 

 

 

 

 

Гергана Петкова. Етнография на Япония. Осем уводни теми. С., Звезди, 2010. 165 с.
ISBN 9789548697224

2009 г.

 

 

 

 

 

 

Гергана Петрова. Male Characters in the Japanese Fairy Tale – Classification and Analysis, PhD thesis, 2004. Zurich (София: Симолини 2009). 167 с.
ISBN 9789549493191

 

 

 

 

 

 

Евгений Кандиларов. България и Япония. От Студената война към ХХІ век. С., „Дамян Яков“. 2009.
ISBN 954-527-435-2
2006 г.

 

 

 

 

 

 

Бойка Цигова. Пътят на словото в Япония. За изреченото и написаното през вековете. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006. 179 с.
ISBN 978-954-07-2331-0/10-954-07-2331-0

2001 г.

 

 

 

 

 

 

Нако Стефанов, Йошитака Йокояма. Японският модел за фирмено управление. С., Призма 66, 2001, 128 с.
ISBN

2000 г.

 

 

 

 

 

 

Бойка Цигова. Дзеами Мотокийо:Фушикаден. Напътствия за
цветето в НО. С., Университетско „Св. Климент Охридски“, 2000. 160 с.
ISBN 954-07-1007-3

1988 г.

 

 

 

 

 

 

Бойка Цигова. Дзен естетиката и японската художествена традиция.
С., Наука и изкуство, 1988. 144 с.
Код: 02/95381/43337/7002-22-88

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More