Сборници и списания

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

/НА СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА В СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/

2017 г.

 

 

 

 

 

 

Духовност и морални ценности на Изтока. /Сборник с доклади от научната конференция, проведена от специалност Японистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 24 март 2017 г./; Съставители: проф. дфн Бойка Цигова, д-р Вяра Николова, Людмила Кирилова. С., Пропелер, 2017 г. 228 с.
ISSN 978-954-392-442-4

 

 

 

 

 

 

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 6/2017. Съставител и редактор на броя: проф. дфн. Бойка Цигова. С., Пропелер, 2017 г. 140 с.
ISSN 1314-9539

 

 

 

 

 

 

Исе Моногатари – любовни етюди (опус II). (Превод от старояпонски език: Екип студенти под научното ръководство на доц. д-р Гергана Петкова). Издателство „Звезди“, 2017 г., 143 с.
ISBN 9789549786750

2016 г.

 

 

 

 

 

 

Бъдещи хоризонти. 25-години специалност Японистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски. /Сборник с доклади от научна конференция с международно участие/; Съставители: проф. дфн Бойка Цигова, доц. д-р Гергана Петкова, д-р Вяра Николова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г. 343 с.
ISSN 978-954-07-4094-2

 

 

 

 

 

 

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 5/2016. Съставител и редактор на броя: Бойка Цигова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г. 152 с.
ISSN 1314-9539

 

 

 

 

 

 

Япония – времена, духовност и перспективи/ Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова/; Съставители: Гергана Петкова, Антон Андреев, Елеонора Колева, Албена Тодорова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г. 332 с.
ISSN 978-954-07-4070-6

 

 

 

 

 

 

Исе Моногатари – любовни етюди (опус I). (Превод от старояпонски език: Екип студенти под научното ръководство на доц. д-р Гергана Петкова). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г., 96 с.
ISBN 9789540740850

2015 г.

 

 

 

 

 

 

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 4/2015. Съставители и редактори на броя: проф. дфн. Бойка Цигова, доц. д-р Гергана Петкова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2015 г. 119 с.
ISSN 1314-9539

 

 

 

 

 

 

Исе Моногатари – любовни етюди (избрано). (Превод от старояпонски език: Екип студенти под научното ръководство на доц. д-р Гергана Петкова). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 г., 112 с.
ISBN 9789540738932

2014 г.

 

 

 

 

 

 

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 3/2014: „Япония – загадъчна и близка“/Japan – Misterious and Familiar. Conference Proceedings/ – сборник с доклади от първата студентска конференция на специалност Японистика. Съставители и редактори на броя: проф. дфн. Бойка Цигова, доц. д-р Гергана Петкова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014 г. 120 с.
ISSN 1314-9539

 

 

 

 

 

 

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 2/2013: Редактори на броя: Бойка Цигова, Гергана Петкова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014 г. 159 с.
ISSN 1314-9539

2013 г.

 

 

 

 

 

 

България – Япония – Светът / Сборник доклади от юбилейната конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“; Съставители: Бойка Цигова, Гергана Петкова, Антон Андреев, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г. 352 с.
ISSN 9540736218, 9789540736211

 

 

 

 

 

 

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 1: Съставители: проф.дфн Бойка Цигова, доц.д-р Гергана Петкова, гл.ас. д-р Антон Андреев, Елеонора Колева (докторант); Редактори на броя: Бойка Цигова, Гергана Петкова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г. 119 с.
ISSN 1314-9539

2012 г.

 

 

 

 

 

 

Япония – времена, духовност и перспективи/Japan – Times, Spirituality and Perspectives// Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова/; Съставители: Гергана Петкова, Антон Андреев, Елеонора Колева, Албена Тодорова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012 г.
ISSN 978-954-07-4070-6

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More