Форуми

НАУЧНИ ФОРУМИ
/Организирани от специалност Японистика в СУ“ Св. Климент Охридски“/

2018 г.

● Международна конференция „Teaching and Promoting Japanese literature and Culture“, Вършец, 18-21 март 2018 г.

 

2017 г.
● Национална научна конференция „Духовност и морални ценности на Изтока, проведена в СУ„Св, Климент Охридски“. София, 24 март 2017 г.

2015 г.
● Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 25-годишнината на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“, под надслов “Бъдещи хоризонти“. София, 30 октомври 2015.

2014 г.
● Първа конференция на студента японист, посветена на 55-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония, под надслов „Япония – загадъчна и близка“. София, 29 октомври 2014.
2012 г.
● Научна конференция с международно участие по случай 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова, под надслов „Япония – времена, духовност, перспективи“. София, 31 октомври 2012 г.

2010 г.
● Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски““, под надслов „България – Япония – Светът“. София, 2 юни 2010 г.

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More