Обмен

Катедра Японистика поддържа академичен обмен със следните японски университети:

  • Университет Васеда
  • Универистет Ибараки
  • Университет Кобе
  • Университет Мие
  • Университет Осака
  • Университет Сока
  • Токийски университет за чужди езици
  • Университет Фукуяма

Ежегодно над десет студенти японисти специализират една година в японски университети, благодарение на програмите за междууниверситетски обмен, стипендиите на японското министерство на образованието Монбукагакушо и японски фондации като JASSO и Хейва Накаджима.

Катедра Японистика има сключен договор за студентски и преподавателски обмен по програма Еразъм+ с Московски градски педагогически университет.

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More