Годишна конференция на Европейската асоциация на ресурсните специалисти по японистика EAJRS2019

Катедра Японистика бе домакин на годишната конференция на Европейската асоциация на ресурсните специалисти по японистика. В периода от 18 до 21 септември Аула Магна на Софийски университет посрещна над сто изявени представители на европейски, японски и американски библиотеки, галерии, архиви, издателства и университети. За първи път в своята история университетската ни японистика домакинства събитие от такъв ранг. Темата на юбилейната среща бе Преосмисляне на ресурсите в областта на японистиката. Събитието е подкрепено от EAJRS, Японската Фондация и проектните фондове на СУ „Св. Кл. Охридски“.