Home

home page

Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС “бакалавър”, “магистър” и “доктор” в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More