Научно-образователна експедиция 2018

В рамките на проект за НИД по Договор №80-10-204 от 26.04.2018 г. на тема: „Културно-историческото наследство на България в нов прочит през погледа на чужденеца“ се проведе учебно пътуване на преподаватели и студенти (магистри и бакалаври) от катедра Японистика. На 24 и 25 ноември 2018 г. бяха посетени Старосел и Пловдив.  Студентите японисти имаха възможността отблизо да се запознаят с конкретни туристически обекти  от КИН на България и да се докоснат до спецификите на професионалната реализация на екскурзовода. Пред гости от Япония в автентична обстановка студентите представиха КИН на Пловдив, отговаряха на въпроси, участваха в практически упражнения и теоретични семинари. На базата на придобития практически опит, стедентите подготвиха презентационни материали, които популяризират българското културно-историческо наследство пред японска публика.

Ръководител проект: гл. ас. д-р Вяра Николова

Участници в проекта

Студенти (Магистърска програма): Анжела Васева, Ева Николова, Паулина Царковска

Студенти (Бакалавърска програма): Атанас Атанасов, Гергана Дреновска, Мартин Петров, Михаела Донева, Моника Хитова

Преподаватели: доц. д-р Гергана Петкова (Ръководител катедра), доц. д-р Антон Андреев, гл. ас. д-р Стела Живкова, ас. д-р Цветомира Иванова, д-р Мартин Димитров

Гости, носители на езика: Сатору Ямагучи (Японска Фондация), Томоки Нодо (Японска Фондация), Саори Хокър

Представители на туристическия бранш: Георги Костов (Японист)

Eva_Hindliyan_NebetTepe_Hissarkapiya

Monika_ jumaya jamiya golyama basilica

Atanas_Plovdiv_Amfiteatyr-Trakart-Forum

Афиш

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени ПРОГРАМА Понеделник, 3 декември 09.00-11.00, зала 2 (трети и четвърти курс), език:…

Read More
Новини

Научно-изследователска експедиция: Старосел и Пловдив 2018, Проект за НИД Повече информация за проекта може да намерите на  http://japanology.bg/newsbg/fieldtrip2018/   Седми Балкански летен лагер по японски език с подкрепата на Японската…

Read More
Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на унивреситетската японистика: KatedraYaponistikaSurvey     СЕДМИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 22-25…

Read More
Студентски

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове1 които се събират всяка седмица в петък или събота: МангаАниме Калиграфия Танци Цукурибу ЦИЕКの仲間 Театър     Студентите от специалност Японистика организират…

Read More
Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОНС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език; Японска литература). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация…

Read More