Следдипломна квалификация

ИНТЕНЗИВНИ И ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ

ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Курсът е двугодишен и предоставя възможност за интензивно изучаване на японски език, съчетано с лекции по японска култура. Ниво начинаещи и напреднали.

Повече информация може да намерите на:  Курс по японски език и култура СДК

Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока

Нов интензивен едногодишен курс с участието на водещи имена в областта на японистиката, журналистиката, изкуствата и философията, насочен към широк кръг почитатели на Изтока.

За повече информация:СДКдиалог

Интензивен курс за подготовка за изпита за владеене на японски език JLPT.

От края на септември до първите дни на декември 2020 г. стартираме интензивен курс – целенасочена подготовка за нива N3 и N2. Висококвалифицирани преподаватели, носители на езика.

Записвания и информация за курсовете: 

доц. д-р Гергана Петкова, Ръководител Катедра, 0899870980, grpetkova@uni-sofia.bg

Сектор „Следдипломна квалификация“, Ръководител сектор: Цв. Панова, Ректорат, каб 214, Тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46, E-mail: tz.panova@gmail.com

Както и на jstudies.su@gmail.com

гл. ас. д-р Цветомира Иванова, ivanova.tsvetomira@gmail.com