Форуми

НАУЧНИ ФОРУМИ

Предстоящи през 2019 г.

  • „Япония и Европейския Югоизток. Над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“, 21-23 Ноември 2019 г. Japan and the European Southeast__ConferenceCfP
  • Европейска асоциация на ресурсните специалисти: „Нови подходи към ресурсите за японистични изследвания“, The 30th EAJRS Conference Rethinking the resources for Japanese studies, 18-21 Септември 2019 г. Ръководители на проекта: доц. д-р Г. Петкова (НИС Договор 80-10-116/15.04.2019), гл. ас. д-р Стела Живкова (The Japan Foundation Project) https://www.eajrs.net/conferences/2019-sofia

2019 г.

  • Международна конференция „Поп-културата и младите хора в България и Япония“ (Pop-culture and Youth in Bulgaria and Japan), 10-12 март 2019 г. Ръководител проект: гл. ас. д-р Стела Живкова (The Japan Foundation, Ref.N: 10114601) ПРОГРАМА финал 

2018 г.

● Международна конференция „Teaching and Promoting Japanese literature and Culture“, Вършец, 18-21 март 2018 г. Ръководител проект: доц. д-р Г. Петкова.

2017 г.
● Национална научна конференция „Духовност и морални ценности на Изтока, проведена в СУ„Св, Климент Охридски“. София, 24 март 2017 г. Ръководител проект: проф. дфн Бойка Цигова, Людмила Илиева.

2015 г.
● Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 25-годишнината на специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“, под надслов “Бъдещи хоризонти“. София, 30 октомври 2015.Ръководител проект: проф. дфн Бойка Цигова, до. д-р Г. Петкова

2014 г.
● Първа конференция на студента японист, посветена на 55-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония, под надслов „Япония – загадъчна и близка“. София, 29 октомври 2014. Ръководител проект: проф. дфн Бойка Цигова.
2012 г.
● Научна конференция с международно участие по случай 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова, под надслов „Япония – времена, духовност, перспективи“. София, 31 октомври 2012 г. Ръководител проект: доц. д-р Г. Петкова

2010 г.
● Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски““, под надслов „България – Япония – Светът“. София, 2 юни 2010 г. ръководител проект: проф. дфн Бойка Цигова