Синеморец 2019


В рамките на проект №80-10-117/15.04.2019 г. на тема: „Идентифициране на предизвикателствата пред чуждоезиковото обучение и изграждане на стратегия за развитие на университетската японистика”, от 14 до 19 юни 2019 г. в УНБ в Синеморец се проведе семинар с участието на преподаватели и студенти от катедра Японистика. Наред с интензивната учебна програма, участниците в проекта успяха да обсъдят състоянието на университетската японистика, да идентифицират проблемите и да потърсят заедно възможни решения за тяхното преодоляване. Работата по проекта ще продължи на 25 юли с еднодневен работен семинар в Центъра за източни езици и култури, а резултатите ще бъдат публикувани в изданията на катедра Японистика и ще бъдат представени на предстоящи национални и международни образователни форуми до края на 2019 г. Ръководител проект: гл. ас. д-р Вяра Николова.

Sinemorets2019

Синеморец2019