JLPT 日本語能力試験

Важно съобщение към всички кандидати за изпита по японски език JLPT!
В съответствие със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-677/25.11.2020 г, преустановяваща присъственото провеждане на учебни занятия, в това число и изпити, изпитът по японски език JLPT, планиран за 6.12.2020 г. се отменя.

Допълнителна информация можете да получите от Изпитният център на СУ „Климент Охридски“ 

jlpt@admin.uni-sofia.bg

tspanova@admin.uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308 548, 02 846 35 46