Архив

Декември 2018

130 години Софийски университет Свети Климент Охридски: Катедра Японистика отбелязва юбилея със серия открити лекции на водещи международни учени

Седмица130годиниСУ


Март 2018

С подкрепата на Японската фондация 国際交流基金 от 18 до 21 март 2018 г. в гр. Вършец организирахме международната конференция: Teaching and Promoting Japanese Literature and Culture: Present State, Challenges and Perspectives for Networking. В конференцията взеха участие 29 преподаватели, изследователи и учени от България, Япония, Русия, Турция, Румъния, Нова Зеландия и Македония.

PROMOTINGJAPAN2018BG


Основен доклад 20 години Японистика – проф. Цигова

Отчет на дейността на спец. Японистика 2016 – 2017