Контакти

Контакти

Катедра Японистика

Център за източни езици и култури

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

бул. Тодор Александров 79

София 1303 България

jstudies.su@gmail.com

тел: 02 829 3783, вътр. 116