Клубове

През 2018-2019 академична година функционират следните студентски клубове, които се събират всяка седмица в петък или събота:

МангаАниме (ръководител: Искра, трети курс)

Калиграфия (ръководител: Йоанна, четвърти курс)

Танци (ръководител: Бианка, втори курс)

Цукурибу (ръководител: Анди, втори курс)

ЦИЕКの仲間 (ръководител: Алекс, четвърти курс)

 

 

Студентите от специалност Японистика организират ежегоден празник на японската култура в края на месец май/началото на месец юни.