Клубове

Всяка година в катедра Японистика функционират студентски клубове по интереси. Тяхното разнообразие зависи от интересите на участниците и компетенциите на ръководителите. Най-популярни през последните години са клубовете по история, манга и аниме, настолни игри, ръкоделие, кото, калиграфия и др.

За дейността на клубовете можете да научите от ФБ страниците им, както и да се свържете със Студентски клуб на япониста: sc.japanology@gmail.com

Клуб по история: ФБ https://www.facebook.com/nihonshiSU
Клуб по настолни игри: Втори софийски турнир по шоги (1)

Студентите от специалност Японистика организират ежегоден празник на японската култура в края на месец май/началото на месец юни.