„ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ“ В СИНЕМОРЕЦ 24.06.-01.02.2022

През последните десетилетия катедрата организира почти всяка година изнесени мероприятия. Едно от тях бе „Летен лагер по японски език и култура“ само за студентите от катедра Японистика на Софийския университет. Първите стъпки в посока организиране на този лагер стартира преди няколко години плахо само с неколцина студенти от последен курс на обучение в бакалавърската програма.

През лятото на 2022 година лагерът прерасна в по-мащабен формат – „Летен университет – продължаващо обучение в творческа среда“. Тази нова инициатива на катедра Японистика бе реализирана в базата на Софийския университет в Синеморец.

За трети път студенти и преподаватели се срещнаха в Синеморец – обединени от една обща идея – да споделят опит, знания, творчески порив и да опознаят себе си и останалите. Събитието събра представители от различните курсове на образователния процес: бакалаври, магистри, докторант, студент по Еразъм+ от една страна и преподаватели (хонорувани, щатни, гост-преподаватели и изследователи) – от друга.

Основната цел на проекта бе обединяване на общи усилия за взаимно опознаване в творческа среда, мотивация на всички участници в лагера да намерят общ език въпреки различията както в образователен план, така и да осъзнаят различията между поколения.

Предложението, което ни събра този път бе мотивирано от идеята да бъде разгледано едно литературно произведение в контекста на обучението като обвързаност между различните теоретични и практически хуманитарни дисциплини. В центъра на изследователската задача бе произведението от съвременната японска литература „Кафка на плажа” на Харуки  Мураками, което бе обсъдено в контекста на литература и език, култура и история, философия и възпитание, обучение и възприятие, правила и порядки на обществения живот, изкуство и съвремие.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа по проект за научноизследователска дейност  НИС-2022 (Договор номер 80-10-71/ 05.05.2022) към ФНИ. Проектът на тема „Летен университет или продължаващо обучение в творческа среда“ се осъществи под ръководството доц. д-р Вяра Николова, преподавател в катедра Японистика към ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и съвместната работа на преподаватели и студенти от специалността.