Следдипломна квалификация

ИНТЕНЗИВНИ И ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ, водени от висококвалифицирани университетски преподаватели, носители на езика и изявени специалисти в съответните области. Гарантираме най-високо академично ниво в България!

ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Курсът е двугодишен и предоставя възможност за интензивно изучаване на японски език, съчетано с лекции по японска култура. 

Повече информация: гл. ас. д-р Стела Живкова, тел. 0884884130, stellazhivkova@yahoo.co.jp,  Курс по японски език и култура СДК


Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока

Интензивен едногодишен курс с участието на водещи имена в областта на японистиката, журналистиката, изкуствата и философията, насочен към широк кръг почитатели на Изтока.

Повече информация: д-р Людмила Кирилова, lkirilovabg@gmail.com, тел. 0877877593,  СДКдиалог


Интензивен курс за подготовка за изпита за владеене на японски език JLPT и провеждане на изпита JLPT в България.

В периода октомври-декември провеждаме интензивни курсове за  подготовка – нива N3, N2 и N1.

Повече информация: гл. ас. д-р Цветомира Иванова, ivanova.tsvetomira@gmail.com, тел. 0877171906


Всички курсове се организират със съдействието на Сектор „Следдипломна квалификация“ с ръководител Цв. Панова. Записвания за курсовете: Ректорат, каб 214, Тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46, E-mail: tz.panova@gmail.com