Празник на японската култура

Ежегодно в края на май и началото на юни студентите от Катедра Японистика организират празник на японската култура.

Празникът на японската култура “Бункасай” е ежегодно събитие, организирано от студентите на специалност Японистика в СУ. Провежда се в рамките на един ден и има за цел популяризиране на японската култура в България и запознаване на гостите със специалност Японистика и възможностите, които тя предлага.

„Бункасай“ включва в себе си различни сценични изяви, демонстрации, презентации, уъркшопове, интерактивни игри с образователен характер и др. Състои от две части – сценична и извънсценична. Сценичната част обикновено включва пиеса, викторина, традиционни и модерни танци. Извънсценичната част се състои от уъркшоп-стаи с различна тематика. Някои от стаите са: калиграфия, стая на ужасите, японски игри, “чайна” стая, стая за обличане на лятно кимоно “юката” и др.

Студентите от първи до четвърти курс организират срещи, на които решават каква е концепцията на събитието и какъв ще е начинът, по който тази концепция да бъде осъществена в съответната година.

Събитието има за цел да бъде увлекателно и информативно, а гостите да се докоснат до японските култура, мислене и естетика. Студентите на доброволни начала се разделят на групи. Включват се и японски студенти, учещи в университета през текущата година. Всичко се съгласува с преподавателите от специалност Японистика, които дават напътствия и съвети за ефективното осъществяване на проекта.

През учебната година се изготвя сценарий за пиесата и за сценичната част като цяло, правят се репетиции на танците, изготвят се програмите за уъркшоповете и се изясняват материалните и финансовите нужди за реализацията на проекта. Рекламата на събитието се осъщестява чрез социалните мрежи, плакати и покани.

Празникът има за цел да обогати знанията на българската публика за особеностите на традиционната японска култура, език и народ; да запознае бъдещите кандидат-студенти с възможностите, които една от най-желаните специалности във ФКНФ – специалност Японистика, предлага, както и с условията на учене, материалната база, преподавателския екип и потенциалните им бъдещи колеги; с организирането на „Бункасай“ целим и да допринесем за поддържането на връзките и партньорствата най-вече с Посолството на Япония в Република България, но и с различните училища и школи по японски език, както и с клубове и организации, свързани с японската култура, благодарение на които всяка година млади хора се вдъхновяват да постъпят в специалността.

Поздравителен адрес от ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ rektor_pozdravitelen adres

https://youtu.be/EtqPor3OAi8

https://www.facebook.com/groups/376512489776025/

« на 2 »