Общи

Резултати от проведена анкета през месец януари 2019 г. относно нуждите и приоритетите за развитие на университетската японистика:

KatedraYaponistikaSurvey