Обмен

Катедра Японистика поддържа академичен обмен със следните японски университети:

  • Университет Хокайдо
  • Университет Сока
  • Университет Васеда
  • Универистет Ибараки
  • Университет Кобе
  • Университет Мие Mie University
  • Университет Осака Osaka University Osaka University 2
  • Токийски университет за чужди езици Tokyo University of Foreign Studies
  • Университет Фукуяма
  • Университет Сейджо

Ежегодно над десет студенти японисти специализират една година в японски университети, благодарение на програмите за междууниверситетски обмен, стипендиите на японското министерство на образованието Монбукагакушо и японски фондации като JASSO и Хейва Накаджима.

Shizuoka University  Doshisha University Kyoto University

Катедра Японистика има сключен договор за студентски и преподавателски обмен по програма Еразъм+ с Московски градски педагогически университет.