Обмен

Катедра Японистика поддържа академичен обмен със следните японски университети:

  • Университет Васеда
  • Универистет Ибараки
  • Университет Кобе
  • Университет Мие
  • Университет Осака
  • Университет Сока
  • Токийски университет за чужди езици
  • Университет Фукуяма
  • Унивреситет Сейджо

Ежегодно над десет студенти японисти специализират една година в японски университети, благодарение на програмите за междууниверситетски обмен, стипендиите на японското министерство на образованието Монбукагакушо и японски фондации като JASSO и Хейва Накаджима.

Катедра Японистика има сключен договор за студентски и преподавателски обмен по програма Еразъм+ с Московски градски педагогически университет.