Студентски разработки

Музиката в японското кино

Янулка Киримова и Биляна Голомбова, II курс

Преподавател: д-р Людмила Кирилова

https://youtu.be/UKWL2Gzit5c