Проекти

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА КАТЕДРА ЯПОНИСТИКА В СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Катедра Японистика развива активна проектна дейност. Ежегодно преподавателите и студентите ръководят и участват в редица индивидуални и групови, научни и образователни, обществени и специализирани проекти. За повече информация:ProjectsList


ERASMUS MUNDUS DESIGN MEASURES: Проект на СУ за изграждане на унивeрситетска мрежа и разработване на съвместна магистърска програма Intercultural Communication along the Eurasian Axis

През 2022 г. СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ, катедра Японистика спечели европейски конкурс за проект по програма EMDM. Софийски университет е водеща организация в консорциума, в който участват още 3 университета: Университет Пула, Хърватска; университет Чанаккале, Турция и университет Ал Фараби, Казахстан. Асоциирани членове на консорциума са също японски и български образователни институции и фондации.

Във връзка с подготовката на документацията за съвместната магистърска програма работният екип по проекта реализира три работни посещения в Турция, Казахстан и Япония през месец април, за да се запознае на място с условията и възможностите на бъдещото сътрудничество.

В началото на април проф. д-р Г. Петкова бе на посещение в университет Чанаккале, Турция, където заедно с колегите от катедрата по японистика обсъдиха възможностите за засилена преподавателска и студентска мобилност между двете съседни страни. В разговорите се открои  острата нужда от сътрудничество чрез разнообразни дейности и в различни направления, сред които методика на чуждоезиковото обучение по японски език, в която област университетът в Чанаккале е лидер в Турция, както и организация на международни летни университети, в което катедра Японистика има дългогодишен опит както на национално, така и на регионално ниво на Балканите.

В края на месец април професор д-р Гергана Петкова и изследовател д-р Людмила Кирилова бяха на посещение в Националния университет на Казахстан Ал-Фараби (КазНУ), гр. Алмати. По време на срещите с колегите бяха обсъдени детайли от съвместната магистърска програма по Еразмус Мундус и възможности за бъдещи проекти. Също така преподавателите на СУ се запознаха с различните сгради на университета, които ще бъдат използвани от студенти в съвместната магистърска програма: ректорат, библиотека, катедра, общежития, и с условията в гр. Алмати, свързани с транспорт, културни и локални специфики. Освен това проф. д-р Петкова и д-р Кирилова проведоха серия от лекции пред преподаватели и студенти от КазНУ, както и редица неформални разговори, за да се проучат възможностите и интересите за бъдещо сътрудничество.

   През втората половина на месец април доц. д-р Вяра Николова бе на работно посещение в Япония и участва в работни срещи в няколко университета и институции в градовете Сапоро: Университет Хокайдо и в Токио: Университет Сока, Университет Джочи, Посолство на Р. България в Япония, както и в неформални срещи с представители от Университета за чужди езици в Токио и Токийския университет. По време на срещите в Хокайдо бяха обсъдени потенциални възможности за осъществяване на обмен по подписания договор между двата университета, както и партньорство в областта на учебно-преподавателската и предприемаческата дейности. Доцент д-р Николова се запозна с различните сгради в кампуса на университета, които ще бъдат посещавани от нашите студенти: ректорат, библиотека, катедра, общежития, и с условията в гр. Сапоро, свързани с транспорт, културни и локални специфики.

  На 23 април в Университета Хокайдо със съдействието и участието на доц. д-р Николова се проведе Ден на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По време на двучасовото събитие студентите от Университет Хокайдо, които имат интерес към изучаването на славянски езици и в частност изявен интерес към българския език и култура, бяха запознати с възможностите, които предоставя програма OOGs и новоподписаният договор за сътрудничество между двата университета. В рамките на мероприятието бе реализирана онлайн-среща с представителите на Посолството на Р. България в Япония – посланик Мариета Арабаджиева, първи секретар Петър Николаев; а също така се включиха и представителите на катедра Японистика в СУ Св. Климент Охридски – зам. декан на ФКНФ и завеждащ катедра проф. д-р Гергана Петкова и студенти от бакалавърска програма по Японистика – Наталия Костова (от 1-ви курс), Габриела Хаджиева, Николай Дралев, Станислав Господинов (от 4-ти курс), студент от магистърска програма „Японистика: общество и култура“ Виктория Гетова (2-ри курс), които впечатлиха японските колеги с изключителното си ниво на говорим японски език. Специалистът по българистика и преподавател по български език в университет Хокайдо доцент Кента Сугай направи представяне от страна на домакините, а на последвалите въпроси отговаряха доц. Николова и българските студенти.

  С преподаватели и представители на международен отдел от университетите Сока и Джочи, както и от университета за чужди езици в Токио и Токийския университет бяха обсъдени възможности за партньорства и обмен. Международната обстановка от последните няколко месеца рефлектира сериозно върху обучението по руски език в Япония, което доведе до засилен интерес на старите и нови партньори на СУ към съвместни дейности, програми и обмен, свързани с осигуряване на възможности за обучение и мобилност на японските студенти слависти. От друга страна интересът към японски език в България продължава да расте, което води до необходимост да се разкриват повече възможности за специализации в Япония по двустранни споразумения, особено за магистърски и докторски нива на обучение, които до момента оставаха извън приоритетите в двустранните споразумения.