Проекти

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ НА КАТЕДРА ЯПОНИСТИКА В СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Катедра Японистика развива активна проектна дейност. Ежегодно преподавателите и студентите ръководят и участват в редица индивидуални и групови, научни и образователни, обществени и специализирани проекти. За повече информация:ProjectsList