Сборници и списания

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

/НА СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА В СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/

2021

Japan and the European Southeast E-BOOK

2017 г.

Духовност и морални ценности на Изтока. /Сборник с доклади от научната конференция, проведена от специалност Японистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 24 март 2017 г./; Съставители: проф. дфн Бойка Цигова, д-р Вяра Николова, Людмила Кирилова. С., Пропелер, 2017 г. 228 с.
ISSN 978-954-392-442-4

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 6/2017. Съставител и редактор на броя: проф. дфн. Бойка Цигова. С., Пропелер, 2017 г. 140 с.
ISSN 1314-9539

Исе Моногатари – любовни етюди (опус II). (Превод от старояпонски език: Екип студенти под научното ръководство на доц. д-р Гергана Петкова). Издателство „Звезди“, 2017 г., 143 с.
ISBN 9789549786750

2016 г.

Бъдещи хоризонти. 25-години специалност Японистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски. /Сборник с доклади от научна конференция с международно участие/; Съставители: проф. дфн Бойка Цигова, доц. д-р Гергана Петкова, д-р Вяра Николова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г. 343 с.
ISSN 978-954-07-4094-2

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 5/2016. Съставител и редактор на броя: Бойка Цигова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г. 152 с.
ISSN 1314-9539

Япония – времена, духовност и перспективи/ Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова/; Съставители: Гергана Петкова, Антон Андреев, Елеонора Колева, Албена Тодорова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г. 332 с.
ISSN 978-954-07-4070-6

Исе Моногатари – любовни етюди (опус I). (Превод от старояпонски език: Екип студенти под научното ръководство на доц. д-р Гергана Петкова). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г., 96 с.
ISBN 9789540740850

2015 г.

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 4/2015. Съставители и редактори на броя: проф. дфн. Бойка Цигова, доц. д-р Гергана Петкова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2015 г. 119 с.
ISSN 1314-9539

Исе Моногатари – любовни етюди (избрано). (Превод от старояпонски език: Екип студенти под научното ръководство на доц. д-р Гергана Петкова). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 г., 112 с.
ISBN 9789540738932

2014 г.

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 3/2014: „Япония – загадъчна и близка“/Japan – Misterious and Familiar. Conference Proceedings/ – сборник с доклади от първата студентска конференция на специалност Японистика. Съставители и редактори на броя: проф. дфн. Бойка Цигова, доц. д-р Гергана Петкова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014 г. 120 с.
ISSN 1314-9539

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 2/2013: Редактори на броя: Бойка Цигова, Гергана Петкова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014 г. 159 с.
ISSN 1314-9539

2013 г.

България – Япония – Светът / Сборник доклади от юбилейната конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика в СУ „Св. Климент Охридски“; Съставители: Бойка Цигова, Гергана Петкова, Антон Андреев, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г. 352 с.
ISSN 9540736218, 9789540736211

Кръг. Списание на младия японист. Бр. 1: Съставители: проф.дфн Бойка Цигова, доц.д-р Гергана Петкова, гл.ас. д-р Антон Андреев, Елеонора Колева (докторант); Редактори на броя: Бойка Цигова, Гергана Петкова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г. 119 с.
ISSN 1314-9539

2012 г.

Япония – времена, духовност и перспективи/Japan – Times, Spirituality and Perspectives// Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова/; Съставители: Гергана Петкова, Антон Андреев, Елеонора Колева, Албена Тодорова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012 г.
ISSN 978-954-07-4070-6