МП Японски език и култура

МП Японски език и култура

Магистърската ни програма надгражда върху основите и разширява хоризонтите на специалистите японисти.

Водещи български специалисти работят заедно със студентите по усъвършенстване на уменията за писмена и устна комуникация, навлизат в по-дълбоките пластове на традиционната култура, работят заедно по проекти, преводи и публикации, изправят се пред академични предизвикателства. От новата академична година в редиците на преподавтелския екип се вклюбват журналистката Надя Обретенова и маестро Йордан Камджалов, за да разширят кръгозора на специалистите японисти с практическото приложение на комуникативните теории.

Кандидатстването в магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии e ОН-ЛАЙН: https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

Допълнителна информация за ФКНФ може да намерите на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii

Повече информация и учебният план може да намерите тук: ЯпонистикаМагистър2019

КСК за Магистър и Доктор

Предстои ЛЕТЕН ПРИЕМ за ОНС „доктор“ за 2020 г.