МП Японски език и култура

МП Японски език и култура

Магистърската ни програма надгражда върху основите и разширява хоризонтите на специалистите японисти. Тя е насочена към бакалаври, завършили филологическа специалност и владеещи японски език на ниво N2-N1 според стандартите на JLPT.

Водещи български специалисти работят заедно със студентите по усъвършенстване на уменията за писмена и устна комуникация, навлизат в по-дълбоките пластове на традиционната култура, работят заедно по проекти, преводи и публикации, изправят се пред академични предизвикателства. 

Кандидатстването в магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии e ОН-ЛАЙН: https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

Допълнителна информация за ФКНФ може да намерите на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii

Повече информация и учебният план може да намерите тук: ЯпонистикаМагистър2019

Кампания 2022-2023: 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_magist_r_sled_visshe_obrazovanie/kandidatmagist_rska_kampaniya_2022_2023

КСК за Магистър и Доктор