БП Японистика

БП Японистика:

Бакалавърска програма „Японистика“ е една от най-желаните специалности в СУ „Св. Кл. Охридски“. За нея ежегодно кандидатстват в пъти повече кандидат-студенти, отколкото е обявеният държавен прием. Гордеем се с една от най-конкурентните, най-атрактивните и най-ефективните бакалавърски програми в областта на филологията не само в България, но и в целия балкански регион.

Обучението се извършва само в редовна форма (без задочна, вечерна или дистанционна). Приемът следва общите правила на СУ

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2020

От академчината 2020-2021 година балообразуването за прием в БП Японистика е както следва:

1. взима се оценка по чужд език като конкурсен изпит (английски, немски, френски, испански, италиански, руски) с коефициент 3; задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по български език и литература (матура БЕЛ).

или

2. взима се оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (матура БЕЛ) с коефициент 3; наличен сертификат за владеене на японски език JLPT (N1, N2, N3, N4), доказващ успешно издържано ниво (което не се приравнява цифром, а е само условие за допускане до тази опция); задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по чужд език.

Детайлна информация има на сайта на университета:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2020/baloobrazuvane/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/yaponistika

както и на телефони за кандидатстудентска информация: 02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544.

За повече информация тук: ЯпонистикаБакалавър