Студенти

Катедра Японистика получи Знак за качество

Университетският център по управление на качеството на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ отличи Катедра „Японистика“ със „Знак за качество“ в категория „Устойчиво развитие“. Доцент д-р Вяра Николова, ръководител на катедрата,…

Read More →

Конкурс за специализации в ГАЙДАЙ

На вниманието на завършилите специалност Японистика Уважаеми колеги, Университетът за чужди езици в Токио (Гайдай) обявява прием на специализанти /кенкюсей/ с държавни MEXT стипендии за период от 18 месеца. Размерът…

Read More →

Телемост – онлайн среща на студенти от Софийския университет и Университет Тойо

На 1 декември 2023г. между студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Японистика и колегите им от японския университета Тойо (Япония) се проведе онлайн среща с цел представяне на…

Read More →

Майре Буюклиева на гости у дома…

Майре Буюклиева е възпитаник на Софийския университет на двата филологически факултета – ФКНФ на БП Японистика и ФСФ на МП Преводач-редактор. Тя е професионален преводач от английски и японски на…

Read More →

Книгата – значение и бъдеще

На 20 ноември наш гост беше доц. д-р Васил Загоров. За да сподели своя професионален опит в областта на История на книгата, нейното значение и значимост в изграждането на специалисти…

Read More →

Възможности за разширяване на знанието за Япония

На 13 ноември 2023 гост-лектор Антонина Куцарова в рамките на „Творчески срещи“ запозна четвъртокурсниците от специалност „Японистика“ с възможността да разширят знанието за Япония сред българските читатели като обогатят базата…

Read More →

Семинар в Кюстендил (10-12 ноември 2023)

Семинарът с проведе в рамките на Проект по НИС, Договор №80-10-53/ 25.04.2023 под ръководството на проф. д-р Гергана Петкова. В семинара взеха активно участие почсти целия преподавателски състав на катедра…

Read More →

Красимира Димитрова отново гостува на катедра Японистика на 06.11.2023

През пролетта на 2022 година се състоя емблематична среща с Красимира Димитрова. Срещата доведе до създаване не едно ползотворно сътрудничество в рамките на което през миналата учебна 2022-2023 година студенти…

Read More →

Професор д-р Гергана Петкова е новият декан на ФКНФ

На общо събрание, проведено на 27 октомври 2023 г., проф. д-р Гергана Петкова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“…

Read More →

Университетският музей – връзка между поколенията и сила на знанието

Гл. ас. д-р Симеон Хинковски проведе специално за студентите японисти от 4 курс обиколка на Ректора на СУ и беседа посветена на историята и настоящето на нашата Алма-Матер. Музеят е…

Read More →