Обучение

Катедра Японистика осъществява обучение за придобиване на ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология (Японски език, литература, култура и общество). Университетската Японистика предлага също и курсове за следдипломна квалификация по японски език и култура, както и различни интензивни тематични курсове

БП Японистика:

Бакалавърската програма „Японистика“ е една от най-желаните специалности в СУ „Св. Кл. Охридски“. За нея ежегодно кандидатстват в пъти повече кандидат-студенти, отколкото е обявеният държавен прием. Гордеем се с една от най-конкурентните, най-атрактивните и най-ефективните бакалавърски програми в областта на филологията не само в България, но и в целия балкански регион.

https://japanology.bg/programi/baprogram/

МП Японски език и култура

Магистърската ни програма надгражда върху основите и разширява хоризонтите на специалистите японисти. Очакват ви нови предизвикателства и приятни изненади в професионалното ви израстване.

 https://japanology.bg/programi/maprogram/

 

МП Японистика: общество и култура

Катедра Японистика кани специалисти от различни области в новата ни магистърска програма. Предлагаме двугодишно обучение – интерактивно, гъвкаво, модерно и насочено към индивидуалните интереси и потребности на бакалаври и магистри от различни научни области и направления. Ако желаете да надградите своята професионална квалификация със знания и умения в областта на японистиката – тази програма е точно за вас!

Ucheben plan_MA_Yaponistika (1)

ИНТЕНЗИВНИ И ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ

Курсът за следдипломна квалификация е двугодишен и предоставя възможност за интензивно изучаване на езика, съчетано с лекции по японска култура. Ниво начинаещи и напреднали.

 

От есента на 2020 г. стартираме нов интензивен едногодишен курс

Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока

с участието на водещи имена в областта на японистиката, журналистиката, изкуствата и философията

https://youtu.be/TTfteVEMLG8

Интензивен курс за подготовка за изпита за владеене на японски език JLPT.

През октомври и ноември 2019 г. стартира интензивен курс към сектора за следдипломна квалификация на СУ.

Повече за всички курсове можете да прочетете тук:

Следдипломна квалификация

Записвания и информация за курсовете: Сектор „Следдипломна квалификация“, Ръководител сектор: Цв. Панова, Ректорат, каб 214, Тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46, E-mail: tz.panova@gmail.com

Ръководител катедра Японистика доц. д-р Гергана Петкова

тел. 0899870980 и ел. поща: grpetkova@uni-sofia.bg

Както и на адреса на специалността jstudies.su@gmail.com