Научно-образователна експедиция 2018

В рамките на проект за НИД по Договор №80-10-204 от 26.04.2018 г. на тема: „Културно-историческото наследство на България в нов прочит през погледа на чужденеца“ се проведе учебно пътуване на преподаватели и студенти (магистри и бакалаври) от катедра Японистика. На 24 и 25 ноември 2018 г. бяха посетени Старосел и Пловдив.  Студентите японисти имаха възможността отблизо да се запознаят с конкретни туристически обекти  от КИН на България и да се докоснат до спецификите на професионалната реализация на екскурзовода. Пред гости от Япония в автентична обстановка студентите представиха КИН на Пловдив, отговаряха на въпроси, участваха в практически упражнения и теоретични семинари. На базата на придобития практически опит, стедентите подготвиха презентационни материали, които популяризират българското културно-историческо наследство пред японска публика.

Ръководител проект: гл. ас. д-р Вяра Николова

Участници в проекта

Студенти (Магистърска програма): Анжела Васева, Ева Николова, Паулина Царковска

Студенти (Бакалавърска програма): Атанас Атанасов, Гергана Дреновска, Мартин Петров, Михаела Донева, Моника Хитова

Преподаватели: доц. д-р Гергана Петкова (Ръководител катедра), доц. д-р Антон Андреев, гл. ас. д-р Стела Живкова, ас. д-р Цветомира Иванова, д-р Мартин Димитров

Гости, носители на езика: Сатору Ямагучи (Японска Фондация), Томоки Нодо (Японска Фондация), Саори Хокър

Представители на туристическия бранш: Георги Костов (Японист)

Eva_Hindliyan_NebetTepe_Hissarkapiya

Monika_ jumaya jamiya golyama basilica

Atanas_Plovdiv_Amfiteatyr-Trakart-Forum