Библиотека

Бъдещи хоризонти. Сборник доклади

Япония – времена, духовност и перспективи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн. Бойка Цигова

Духовност и морални ценности на Изтока. Сборник

Драконът в японското изкуство

Пътят на словото в Япония

Дзен и традиционните японски изкуства

КРЪГ / списание на младия японист / брой 1

КРЪГ / списание на младия японист / брой 2

КРЪГ / списание на младия японист / брой 3

КРЪГ / списание на младия японист / брой 4

КРЪГ / списание на младия японист / брой 5

КРЪГ / списание на младия японист / брой 6

Япония / времена, духовност и перспективи

БЪЛГАРИЯ ЯПОНИЯ СВЕТЪТ

Фушикаден / напътствия за цветето в НО

ДЗЕН естетика и японската художествена традиция