Монографии

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
/НА СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА В СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/

МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

2020 г.

Вяра Николова Литература

Вяра Николова. Из историята на новата японска литература (1968-1945). София: За буквите 2020.

Съзнателно образование: примери от българската японистика

Гергана Петкова. Съзнателно образование: примери от българската японистика. София: Звезди 2020.

Бойка Цигова. Драконът в японското изкуство. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2016 г., 214 стр.
ISBN 978-954-07-4121-5

Евгений Кандиларов. Източна Азия и България. С., 2016, 319 с.

Иванка Петрова, Гергана Петкова. България за Япония. /Кратко методическо ръководство за студенти японисти/. С., Университетско издателство „ Св. Климент Охридски“. 2016 г. 31 с.
ISBN 978-954-07-4086-7

2015 г.

Гергана Петкова. Японски вълшебни приказки. Част 1.
Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2015 г., 136 с.
ISBN 9789540738949

Нако Стефанов. Нипоника – кратка енциклопедия. С., Пропелер,
2015 г., 323 с.
ISBN 978-954-392-304-5

2014 г.

Антон Андреев. Увод във фонетиката и фонологията на съвременния японски език. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2014 г., 160 с.
ISBNISBN 978-954-8697-61-3

Бойка Цигова. Дзен и традиционните японски изкуства. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2014 г., 135 стр.
ISBN 978-954-07-3687-7

Нако Стефанов. Държавно и политическо устройство на съвременна Япония. С., Пропелер, 2014. 120 с.
ISBN 978-954-392-241-3

Нако Стефанов, Е. Кандиларов. Япония – икономика, технология,
иновации и управление. Изток-Запад, С., 2012, 688 с.
ISBN 9786191521302

2011 г.

Гергана Петкова. Домът на чудесата/Символика на традиционната архитектура и интериор в японските вълшебни приказки/. С., Звезди, 2011. 144 с.
ISBN 978-954-8697-38-5

Нако Стефанов. Иновационно развитие на страните от Източна Азия – Япония, РКорея и Китай. С., Изток-Запад, 2011. 176 с.
ISBN 978-954-321-964-3

Гергана Петкова. Етнография на Япония. Осем уводни теми. С., Звезди, 2010. 165 с.
ISBN 9789548697224

Гергана Петрова. Male Characters in the Japanese Fairy Tale – Classification and Analysis, PhD thesis, 2004. Zurich (София: Симолини 2009). 167 с.
ISBN 9789549493191

Евгений Кандиларов. България и Япония. От Студената война към ХХІ век. С., „Дамян Яков“. 2009.
ISBN 954-527-435-2

Бойка Цигова. Пътят на словото в Япония. За изреченото и написаното през вековете. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006. 179 с.
ISBN 978-954-07-2331-0/10-954-07-2331-0

Нако Стефанов, Йошитака Йокояма. Японският модел за фирмено управление. С., Призма 66, 2001, 128 с.
ISBN

Бойка Цигова. Дзеами Мотокийо:Фушикаден. Напътствия за
цветето в НО. С., Университетско „Св. Климент Охридски“, 2000. 160 с.
ISBN 954-07-1007-3

Бойка Цигова. Дзен естетиката и японската художествена традиция.
С., Наука и изкуство, 1988. 144 с.
Код: 02/95381/43337/7002-22-88