Синеморец2021 – Аудио-визуална адаптация по мотиви на художествени произведения от съвременната японска литература