Катедра Японистика получи Знак за качество


Университетският център по управление на качеството на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ отличи Катедра „Японистика“ със „Знак за качество“ в категория „Устойчиво развитие“. Доцент д-р Вяра Николова, ръководител на катедрата, прие наградата от името на целия екип от преподаватели, изследователи, студенти и докторанти. 20.12.2023 г.