135 години от основаването на Софийски университет: Юбилейни чествания в катедра Японистика – „Силата на знанието“

Научни изследвания на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проект по НИС към ФКНФ, Договор № 80-10-155/ 12.05.2023. 

Японистиката в имена – от настоящето към миналото в спомен за началото, което доведе до предстоящото бъдеще. 

Тодор Дичев, Силвия Попова, Цветана Кръстева, Людмила Холодович, Дора Барова, Нели Чалъкова, Братислав Иванов, Бойка Цигова, Нако Стефанова, Гергана Петкова, Антон Андреев и др.

Възпитаниците на Алма Матер: Антон Андреев, Гергана Петкова, Николина Радивоева, Мариета Арабаджиева, Илияна Костова, Соня Енева, Теодора Станчева и др.

Цялостна палитра на творческо и професионално приложение на нашите възпитаници: преводачи, писатели, учени, бизнесмени и др.

Вдъхновители на личности, които градят и изграждат нашето бъдеще!