Проф. дфн Бойка Цигова

класическа японска литература, увод в японското литературознание, актуални проблеми на съвременната японска култура, Япония – религия и култура, сравнително културознание – Изток-Запад, дзен-култура и словесни типологии в Япония, религии на Япония, Корея и…

Read More →

Проф. дфсн Нако Стефанов

странознание на Япония, увод в японистиката, държавно и политическо устройство на Япония, социолингвистика на японския език, японско фирмено управление, източноазиатска култура и икономика, модели на социално-икономическо развитие в съвременна Южна,…

Read More →

Доц. д-р Антон Андреев

увод в японското езикознание, съвременен японски език – фонетика, графика, лексикология, съвременен японски език – морфология, синтаксис, теория и практика на превода

Read More →

Доц. д-р Гергана Петкова

етнография на Япония, старояпонски език на средновековните писмени паметници, японски приказки, увод в академичното писане и презентиране, съвременни изследвания в японистиката, Българска японистика

Read More →

Доц. д-р Евгений Кандиларов

Япония и България – политически, икономически и културни отношения, Япония след Втората световна война – дипломация и международни отношения, Япония – технологично и иновационно развитие, Япония и съвременният свят, култура…

Read More →

Гл. ас. д-р Вяра Николова

практически японски език, нова японска литература, японски, японски език: надграждащи техники (графика, йероглифика и калиграфия), японска култура: храна, облекло, ежедневие, българската японистика: история, съвременно състояние и перспективи, японската литература в…

Read More →

Ас. Елеонора Колева

японски език, етнография на Япония, японска визуална поп-култура – манга, аниме, телевизионни сериали, съвременна японска литература, култура на хранене в Япония

Read More →