Гл. ас. д-р Вяра Николова

практически японски език, нова японска литература, японски, японски език: надграждащи техники (графика, йероглифика и калиграфия), японска култура: храна, облекло, ежедневие, българската японистика: история, съвременно състояние и перспективи, японската литература в България: превод и рецепция