Доц. д-р Антон Андреев

увод в японското езикознание, съвременен японски език – фонетика, графика, лексикология, съвременен японски език – морфология, синтаксис, теория и практика на превода