Доц. д-р Гергана Петкова

етнография на Япония, старояпонски език на средновековните писмени паметници, японски приказки, увод в академичното писане и презентиране, съвременни изследвания в японистиката, Българска японистика