Доц. д-р Евгений Кандиларов

Япония и България – политически, икономически и културни отношения, Япония след Втората световна война – дипломация и международни отношения, Япония – технологично и иновационно развитие, Япония и съвременният свят, култура на Япония – традиции и съвременност, международни отношения в Южна и Източна Азия, България и страните от Източна Азия