Проф. дфн Бойка Цигова

класическа японска литература, увод в японското литературознание, актуални проблеми на съвременната японска култура, Япония – религия и култура, сравнително културознание – Изток-Запад, дзен-култура и словесни типологии в Япония, религии на Япония, Корея и Китай в сравнително-съпоставителен аспект, японското изкуство от древността до периода Едо (ХVI век), особености на автохтонното развитие и влияния от Китай и Корея, дзен-естетиката и традиционните изкустваистория на японското сценично изкуство и театър, шинто и Дзен-проекции в традиционните японски изкуства, японската гравюра укийо-е: автори и образци, японска култура – традиции и съвременност, японското сценично изкуство „НО“