Диалог с Изтока

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ЯПОНИСТИКА

ОРГАНИЗИРАТ

ИНТЕНЗИВЕН КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШЕН ДИАЛОГ С ИЗТОКА“

Курсът има за цел да подготви специалисти за комуникация между източната и западната култури. При завършване курсистите получават сертификат за Специалист-медиатор Изток-Запад. Препоръчително условие за прием е наличие на бакалавърска степен и владеене на европейски език на ниво минимум В1-В2 (различен от български). Няма изискване за владеене на източен език. Приемът се извършва по документи.

Целият курс включва общо 210 лекционни часа, разпределени в 4 присъствени целодневни уикенда (включващи и петъците), разпределени равномерно през академичната година. Първият и третият ще се реализират в София, а вторият и четвъртият  в университетски бази извън София.

Таксата за курса е в размер на 800 лв (осемстотин лева) плюс разходите за двата уикенда, които ще се реализират извън София.

Курсът завършва с дипломен проект.

Периодът за записване е от 4 юли до 30 септември 2022 г.

 

Изучавани дисциплини и преподавателски екип:

Нишката на Ариадна или пътешествие из лабиринта на Изтока (философия, изкуства, бит и ежедневие), проф. д-р Гергана Петкова

Философски основи на човешката комуникация, доц. д-р Александър Каракачанов

Свещени текстове на Изтока: взаимовръзки и интерпретации,  д-р Людмила Кирилова

Феноменът на колективната комуникация през призмата на музиката, маестро Йордан Камджалов

Аудио-визуално комуникация: как да се изразяваме и себе изразяваме, Надя Обретенова, журналист

Комуникация чрез визуалните изкуства: наратив, образ и символика, д-р Людмила Кирилова

Работа с ресурси и дипломен проект, доц. д-р Вяра Николова            

 

За въпроси и записване:

Цв. Панова тел.                    088 721 4418 имейл tspanova@admin.uni-sofia.bg

Проф. Г. Петкова тел.          089 987 0980 имейл grpetkova@uni-sofia.bg

д-р Л. Кирилова тел.            0877 877 593 имейл lkirilovabg@gmail.com