Конкурс за специализации в ГАЙДАЙ

На вниманието на завършилите специалност Японистика

Уважаеми колеги,

Университетът за чужди езици в Токио (Гайдай) обявява прием на специализанти /кенкюсей/ с държавни MEXT стипендии за период от 18 месеца. Размерът на месечната стипендия е 146 000 йени. Специализантите са освободени от учебни такси, като наред с това правителството на Япония поема изцяло пътните им разходи до Япония и обратно.

Подборът ще се извърши след интервю в катедра Японистика, като окончателното решение принадлежи на японската страна.

Дата на интервюто: 20.12.2023, 16.00, 31А

Желаещите да участват, моля да попълнят анкетата, на база на която ще бъде проведен предварителен подбор /виж линка по-долу/

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат бакалавърска степен от специалност „Японистика“
 2. Да не са родени на/преди 02.04.1989 година
 3. Да имат сертификат за владеене на японски език Н2/Н1
 4. Да имат среден успех от следването не по-нисък от „много добър“ (4.50).
 5. Да имат успех от Държавния изпит не-по-нисък от „много добър“ (4.50)
 6. Да имат среден успех от семестриалните изпити по японски език не по-нисък от „много добър“ (4.50).
 7. Да са участвали в мероприятия/дейности на катедрата като:
 • Конкурс за ораторско майсторство
 • Празник на японската култура
 • Конкурс за изготвяне на новогодишна картичка Йорошику онегайшимас
 • Летен/Балкански лагер
 • Специализации
 • И други

Моля да подготвите мотивационно писмо и подробна автобиография, които да бъдат копирани и качени в анкетата.

Анкетата следва да попълните в срок до 15.12.2023. Резултатите от първоначалния подбор и списъкът на допуснатите до интервю ще бъде оповестен до 18.12.2023 г.

Линк към анкетата: https://s.surveyplanet.com/5goyx14n