Открит урок в „Омайниче“

   На 25 май 2023 г. се проведе открит урок в ОДЗ „Омайниче“, р-н Люлин, в който взеха участие деца от детската градина и студенти четвъртокурсници от БП Японистика, ФКНФ, СУ.

   През 2014 година бе иницииран съвместен проект между Столична община Район „Люлин“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Катедра Японистика към Факултет по класически и нови филологии, съвместно с д-р Стела Живкова (тогава началник отдел „Образование“ в СО р-н „Люлин“) и с любезното съдействие на кмета инж. Милко Младенов стартираха часове по японски език и култура в една детска градина и едно средно училище в района. За първи път в град София се предостави на доброволни начала запознанство с Япония за най-малките. За близо 10 години над 140 студенти-японисти имаха възможност да усъвършенстват своите преподавателски умения, а над 400 деца на район Люлин успяха да се докоснат до невероятното богатство на японската култура.

   През годините децата имаха възможност да опознаят тайните на японската писмена система, приказния фолклор, елементи на традиционния бит, култура на обличане, хранене и поведение, приложни изкуства на Изтока, музиката и филмовото изкуство. Като лидер в японистиката в страната, Софийски университет насърчава разработването на методика за обучение по японски език за най-малките, развива иновативни и интерактивни обучителни методи и работи в тясно сътрудничество с педагозите на район Люлин, за да създава положителна образователна среда от нов тип.

   С финансовата и логистична подкрепа на Японското посолство в РБ, корпорация Мицубиши, Фондовете за научни изследвания към СУ, Японската фондация Кокусай Корю Кикин, общинското ръководство на Район Люлин, г-жа Мая Гергова, директор на ОДЗ 95 „Омайниче“  и г-жа Антоанета Петрова, директор на 40-то СУ „Луи Пастьор“ се постигна вдъхновяващата синергия на детската любознателност и академичен дух. Съвместната работа между общинската администрация и образователните институции, представени от детска градина, училище и университет, е условие за успешно изграждане на личности – строителите на бъдеща България.