Университетският музей – връзка между поколенията и сила на знанието

Гл. ас. д-р Симеон Хинковски проведе специално за студентите японисти от 4 курс обиколка на Ректора на СУ и беседа посветена на историята и настоящето на нашата Алма-Матер. Музеят е своеобразен мост между поколенията и предоставя знание, което предоставя възможността за разширяване на кръгозора и перспективите за развитие на образованието.