По проект:  Erasmus Mundus Design Measures 101049805-EastWestDialogue (№ НИС 3506)

ДОКЛАД

За осъществяване на работни срещи в България

   В периода 25-30 септември 2022 г. в България, в градовете София и Пловдив, катедра Японистика бе домакин на работни срещи, целящи изработването на съвместна международна магистърска програма по Еразмус Мундус със заглавие: Междукултурна комуникация по евразийската ос (Профили: Език и култура и Изтокознание).

       В работните срещи участваха представители от партньорските университети на консорциума, а именно: д-р Асия Нурелова и д-р Шънар Сауданбекова – преподаватели от Националния университет на Казахстан Ал-Фараби https://www.kaznu.kz/en/11841/news/one/29079/, доц. Толга Озшен – преподавател от турския университет Чанаккале Онсекиз Март и проф. Франк Рьовекамп – преподавател от немския университет за бизнес и общество Лудвигшафен. От българска страна участници в срещите бяха: проф. д-р Гергана Петкова, заместник-декан на ФКНФ и завеждащ катедра Японистика, доц. д-р Вяра Николова, изследователи д-р Людмила Кирилова и Илияна Костова.

По време на срещите участниците бяха запознати с резултатите, постигнати на този етап от работните групи през първата половина от проекта, бяха обсъдени спецификите и практиките в съответните университети и държави по следните теми:

  1. Обща рамка на магистърската програма
  2. Съвместно управление и политика на дипломиране
  3. Съвместна политика за прием
  4. Изработка на учебен план
  5. Политика на мобилност на студентите
  6. Съвместна политика на оценяване
  7. Проектодоговор между участващите университети
  8. Процедура по акредитация
  9. Стратегия за разпространение и популяризация

Интензивните дискусии доведоха до важни изводи и решения, с които да се разработят механизмите за обща магистърска програма. Определиха се и сроковете и отговорниците за следващия етап от подготовката на програмата.

    Като допълнение към работните срещи партньорите ни от консорциума бяха запознати с културно-историческото наследство на София и Пловдив, който през 2019 г. бе Европейска културна столица. Гостите взеха участие и в „Силата на словото” – Ден на отворените врати в катедра Японистика и Европейски ден на Езиците, проведен на 26 септември в зала „Емил Боев” на ЦИЕК. Участниците в проекта имаха възможност да се запознаят с материалната база на Факултета и учебния процес, както и с колегите от катедрата. Работните срещи се проведоха в Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски“ и в офиса на японо-българската компания за производство на замразено суши Джапан Агри Продуктс Юроп (ДАПЮ) в гр.Пловдив. Работата свършена през тези няколко дни дава сериозни основания на участниците да предполагат успешно приключване на подготвителния проект и успешна кандидатура за следващия програмен период.