Посещение на Музея по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми

На 11.12.2022 отново нашите студенти от 4 курс имаха възможността да посетят и опознаят Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми, който е най-старото хранилище за скали и минерали в България. Историята на музея е неразривно свързана с изучаването на геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като практическа база за ефективно възпроизводство и приемственост на научните знания.

Уредникът на Музея Теодора Билярска води беседа и запозна студентите по Японистика с историята на музея, с експозицията, фондовете и с колекциите, с които музеят разполага. На тазгодишната обиколка студентите имаха възможността да се запознаят с рекламната брошура на музея, която от лятото на 2022 вече е представена и на японски език, благодарение на активното участие на студентите японисти от випуск 2022 в рамките на тяхната практика по специалността.

Музей по минералогия_2022_студенти Broshyura_29_7x21_Sm_5_JPМузей по минералогия_2022_студенти