КСК за Магистър и Доктор

Кандидат-студентската кампания за степен Магистър и Доктор започва скоро. Катедра Японистика обявява 3 места по държавна поръчка за Магистър (Японски език и култура) и 3 места за Доктор (японска литература и култура, японско обществознание и японски език). Повече информация за сроковете и процедурите може да намерите на: