Телемост – онлайн среща на студенти от Софийския университет и Университет Тойо

На 1 декември 2023г. между студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Японистика и колегите им от японския университета Тойо (Япония) се проведе онлайн среща с цел представяне на…

Read More →

Майре Буюклиева на гости у дома…

Майре Буюклиева е възпитаник на Софийския университет на двата филологически факултета – ФКНФ на БП Японистика и ФСФ на МП Преводач-редактор. Тя е професионален преводач от английски и японски на…

Read More →

Книгата – значение и бъдеще

На 20 ноември наш гост беше доц. д-р Васил Загоров. За да сподели своя професионален опит в областта на История на книгата, нейното значение и значимост в изграждането на специалисти…

Read More →

Семинар в Кюстендил (10-12 ноември 2023)

Семинарът с проведе в рамките на Проект по НИС, Договор №80-10-53/ 25.04.2023 под ръководството на проф. д-р Гергана Петкова. В семинара взеха активно участие почсти целия преподавателски състав на катедра…

Read More →

Централна университетска библиотека – пазител на знанието и перспектива за бъдещето

С любезното съдействие на Мариета Георгиева, нашите студенти-японисти от 4 курс имаха възможността да се запознаят с историята на ЦУБ (Централната университетска библиотека) към Софийския университет Св. Климент Охридски –…

Read More →

Музеят като извънаудиторна сцена за лекторий и място за среща с миналото

Гид за нашите студенти от 4 курс по време на посещението на университетския музей по минералогия и полезни изкопаеми към ГГФ на Софийския университет кураторът на музея геологът Теодора Билярска,…

Read More →

Шестнадесети празник на японската култура – „Бункасай“

Център за източни езици и култури; Ректорат На 29 април 2023 г. (събота) ще се проведе Шестнадесети празник на японската култура – „Бункасай“. Събитието е организирано от студентите в специалност…

Read More →

29-тият Конкурс по ораторско майсторство на японски език – Бенронтайкай

На 22 април (събота) в Българската академия на науките се проведе 29-тият Конкурс по ораторско майсторство на японски език, организиран съвместно от Посолството на Япония в България и Международната фондация…

Read More →