Телемост – онлайн среща на студенти от Софийския университет и Университет Тойо

На 1 декември 2023г. между студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Японистика и колегите им от японския университета Тойо (Япония) се проведе онлайн среща с цел представяне на…

Read More →

Майре Буюклиева на гости у дома…

Майре Буюклиева е възпитаник на Софийския университет на двата филологически факултета – ФКНФ на БП Японистика и ФСФ на МП Преводач-редактор. Тя е професионален преводач от английски и японски на…

Read More →

Книгата – значение и бъдеще

На 20 ноември наш гост беше доц. д-р Васил Загоров. За да сподели своя професионален опит в областта на История на книгата, нейното значение и значимост в изграждането на специалисти…

Read More →

Възможности за разширяване на знанието за Япония

На 13 ноември 2023 гост-лектор Антонина Куцарова в рамките на „Творчески срещи“ запозна четвъртокурсниците от специалност „Японистика“ с възможността да разширят знанието за Япония сред българските читатели като обогатят базата…

Read More →

Семинар в Кюстендил (10-12 ноември 2023)

Семинарът с проведе в рамките на Проект по НИС, Договор №80-10-53/ 25.04.2023 под ръководството на проф. д-р Гергана Петкова. В семинара взеха активно участие почсти целия преподавателски състав на катедра…

Read More →

Красимира Димитрова отново гостува на катедра Японистика на 06.11.2023

През пролетта на 2022 година се състоя емблематична среща с Красимира Димитрова. Срещата доведе до създаване не едно ползотворно сътрудничество в рамките на което през миналата учебна 2022-2023 година студенти…

Read More →

Централна университетска библиотека – пазител на знанието и перспектива за бъдещето

С любезното съдействие на Мариета Георгиева, нашите студенти-японисти от 4 курс имаха възможността да се запознаят с историята на ЦУБ (Централната университетска библиотека) към Софийския университет Св. Климент Охридски –…

Read More →

Музеят като извънаудиторна сцена за лекторий и място за среща с миналото

Гид за нашите студенти от 4 курс по време на посещението на университетския музей по минералогия и полезни изкопаеми към ГГФ на Софийския университет кураторът на музея геологът Теодора Билярска,…

Read More →

Откриването на новата академична 2023-2024 година в Софийския университет започна с празнично шествие

Новата академична година на Софийския универститет бе открита с празнично шествие. Проф. Анастас Герджиков, ректор на Университета произнесе празнично слово. В празничната за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ нова академична…

Read More →